fredag 8. april 2011

Dette gjør du først i hagen

NÆR FRAMTID: Det er tid for å rydde opp i vårhagen. Gjør du hagearbeidet i riktig rekkefølge, blir sommerhagen en suksess. FOTO: Helge Eek

BLOMSTRENDE GEVINST: Klipp tilbake stauder og busker forsiktig slik at du bevarer de nye skuddene og får god blomstring. Her er det full syrinblomstring i mai. FOTO: Helge Eek

HAGEREDSKAPER: Sats på riktige hageredskaper slik at arbeidet blir lettere. Vi gir deg de viktigste rådene. Se egen ramme.  FOTO: Colourbox.com

OPPRYDDING. Få unna visne blader, gress og greiner. Det er hageeskpertens sterkeste startråd. FOTO: Colourbox.com
Riktig rekkefølge er nøkkelen - her er planen du trenger.